TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE


Continutul acestui site este destinat numai informarii generale, fara sa poata constitui consultanta legala. Orice situatie care solicita consiliere trebuie apreciata in mod individual si supusa intotdeauna unei analize legale distincte.


Create your own web pages in minutes...
Copyright - Avocat Cristian Pera - All Rights Reserved.
  B A R O U L     B U C U R E S T I
       C A B I N E T   DE   A V O C A T U R A
       A V O C A T   C R I S T I A N   P E R A

I
I
I


Domeniile de activitate ale cabinetului nostru acopera
intregul spectru al activitatilor juridice:

 
DREPTUL  MUNCII  :  consultatii referitoare la contractele de munca, litigii de munca in legatura cu dreptul la munca, incadrarea in munca, contractul de munca(executarea, incetarea, desfacerea contractului de munca), sistemul de pensii(stabilirea si plata pensiei) etc.

eXTReMe Tracker