TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE


Continutul acestui site este destinat numai informarii generale, fara sa poata constitui consultanta legala. Orice situatie care solicita consiliere trebuie apreciata in mod individual si supusa intotdeauna unei analize legale distincte.


Create your own web pages in minutes...
Copyright - Avocat Cristian Pera - All Rights Reserved.
  B A R O U L     B U C U R E S T I
       C A B I N E T   DE   A V O C A T U R A
       A V O C A T   C R I S T I A N   P E R A

I
I
I


Domeniile de activitate ale cabinetului nostru acopera
intregul spectru al activitatilor juridice:

 
DREPT  PENAL  :   asistenta juridica in toate fazele procesului penal, aparare inculpati pentru orice fel de infractiuni, consultanta juridica in problemele specifice dreptului penal, reprezentare sau asistare a partii vatamate, a partii civile sau a partii responsabile civilmente, promovarea plangerilor si a cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, etc .
eXTReMe Tracker