TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE


Continutul acestui site este destinat numai informarii generale, fara sa poata constitui consultanta legala. Orice situatie care solicita consiliere trebuie apreciata in mod individual si supusa intotdeauna unei analize legale distincte.


Create your own web pages in minutes...
Copyright - Avocat Cristian Pera - All Rights Reserved.
  B A R O U L     B U C U R E S T I
       C A B I N E T   DE   A V O C A T U R A
       A V O C A T   C R I S T I A N   P E R A

I
I
I


Domeniile de activitate ale cabinetului nostru acopera
intregul spectru al activitatilor juridice:

 
DREPT  CIVIL   :   consultanta cu privire la dreptul de proprietate, revendicari imobile - terenuri si constructii, intermedieri de expertize, succesiuni, partaje, domeniu imobiliar, asistenta la redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea probleme legate de publicitatea imobiliara( inscrieri in CF, rectificari CF, etc.)

eXTReMe Tracker