TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE


Continutul acestui site este destinat numai informarii generale, fara sa poata constitui consultanta legala. Orice situatie care solicita consiliere trebuie apreciata in mod individual si supusa intotdeauna unei analize legale distincte.


Create your own web pages in minutes...
Copyright - Avocat Cristian Pera - All Rights Reserved.
  B A R O U L     B U C U R E S T I
       C A B I N E T   DE   A V O C A T U R A
       A V O C A T   C R I S T I A N   P E R A

I
I
I


CONTACT
Telefon :    0763.555.555


Bucuresti
Splaiul Unirii nr.35,
sector 3


E-mail :     contact@avocatpera.ro


WEB    :    www.avocatpera.ro
eXTReMe Tracker