TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE


Continutul acestui site este destinat numai informarii generale, fara sa poata constitui consultanta legala. Orice situatie care solicita consiliere trebuie apreciata in mod individual si supusa intotdeauna unei analize legale distincte.


Create your own web pages in minutes...
Copyright - Avocat Cristian Pera - All Rights Reserved.
  B A R O U L     B U C U R E S T I
       C A B I N E T   DE   A V O C A T U R A
       A V O C A T   C R I S T I A N   P E R A

I
I
I


Domeniile de activitate ale cabinetului nostru acopera
intregul spectru al activitatilor juridice:

 
ACHIZITII SI FINANTARI PUBLICE  :   acordam asistenta juridica clientilor nostri anterior participarii acestora la licitatii implicand finantari publice si europene, cum sunt SAPARD si PHARE. In conditiile in care rezultatul participarii la licitatii nu este satisfacator, oferim asistenta juridica si reprezentare in contestarea rezultatelor licitatiilor.
eXTReMe Tracker